16-04-01 foto 05

De pups hebben nu allemaal een naam en deze staat vermeld op de pagina waar wij updaten. Bij de keuze zijn we geholpen door de eigenaars van Gordon. De meeste namen zijn gerelateerd aan het Goraals, de taal van de oorspronkelijke bewoners van het Tatragebergte. Een video van de puppies is weer toegevoegd op de hoofdpagina pups, J-nest.