Tatrahonden zijn geweldig! Van kindsaf heb ik al een bijzondere fascinatie voor dieren en in het bijzonder voor honden. In 2000 kwam ik voor het eerst in aanraking met een Tatra, de moeder van Kochany en sindsdien is het Tatra-virus hier aangeslagen.  Wij wonen  in een klein dorp in Drenthe en zijn al vanaf 1975 actief in de kynologie. Twee Tatrahonden, moeder en dochter maken nu nog deel uit van ons gezin en met hen trekken we er vaak op uit in de natuur.

In 2009 werd  besloten om  een droom waar te maken, namelijk het fokken van Tatrahonden. In 2010 hebben wij met onze kennel Bialy Domownik deze wens uit zien komen en werd het eerste nest Tatrahondpups hier geboren. De kennelnaam die wij hebben gekozen, is niet zomaar een willekeurige naam en uit het pools vertaald. Het betekent “Witte Huisvriend” en dat zijn onze Tatrahonden ook voor ons. Ze delen met ons huis en haard en zijn onze maatjes. Wij dragen dit ras een warm hart toe en vinden het dan ook belangrijk om het beste na te streven. Daarom vinden wij de volgorde: Gezondheid, Karakter en Schoonheid in het ras ook zeker van belang. Natuurlijk voldoen de honden waarmee wij fokken aan de eisen van TOPnl. Bewust is gekozen voor kleinschaligheid, zodat wij voldoende tijd hebben voor hen en voor de toekomstige pups, opdat ook zij uitgroeien tot echte “witte huisvrienden.”

097

Wij fokken met zorg en liefde voor onze dieren en ons streven is verbeteren. Ook bij de inzet van onze reuen hebben we getracht verantwoord keuzes te maken, zodat van de worp redelijkerwijs verwacht mocht worden, dat er een opbouwende lijn zichtbaar zou zijn met betrekking tot het rasbeeld. Nog altijd hebben we een goed contact met de eigenaars van de teven die door onze reuen zijn gedekt, zodat we ook de ontwikkeling van de pups die niet bij ons zijn geboren, kunnen blijven volgen. Het uiteindelijke doel is het fokken van Tatrahonden die in hun verschijning, aard en karakter beantwoorden aan het rasbeeld dat beschreven wordt in de rasstandaard.