Het fokken van Tatrahonden is niet primair onze doelstelling. Mocht het echter zo zijn dat de moederhond voldoet aan alle door ons gestelde criteria dan  wordt er incidenteel een nestje Tatrahondpups gefokt. Wij hebben een bewuste keuze gemaakt om slechts enkele Tatrahonden te hebben en onze honden maken volledig deel uit van ons gezin wat betekent dat zij altijd in ons gezelschap verkeren. Zo kunnen we er optimaal voor hen zijn en hen alle aandacht, liefde en zorg geven.